Moderní prodejní místa

S přibývajícím časem dochází k neustálým proměnám, které ovlivňují nejen spotřebitele, ale i interiéry prodejen. Design se stále vyvíjí, stejně tak i způsoby prezentace zboží a další trendy. Tyto dynamické změny nelze ignorovat.

Je proto nezbytné revitalizovat interiér prodejny, ale jak to provést efektivně? Zapojení zaměstnanců sice může přinést jejich znalosti a angažovanost, avšak může to také znamenat přerušení jejich běžné práce, což by mohlo být kontraproduktivní.

Namísto toho nechte své zaměstnance soustředit se na své úkoly a využijte profesionální služby revitalizace od ppm factum.

Store Remodieling s ppm factum

Každý projekt začíná intenzivním dialogem s naším klientem, během kterého pečlivě probíráme jeho vize a očekávání ohledně výsledného provedení. Společně stanovíme detailní plán prací, zvažujeme, zda bude renovace probíhat při trvajícím provozu prodejny, či se vyplatí prodejnu uzavřít pro optimální realizaci.

Dalším krokem je osobní návštěva vybrané prodejny, kde detailně prozkoumáme prostředí a způsob, jakým budou jednotlivé fáze práce realizovány. Na základě harmonogramu prací pak vytvoříme plán renovací s jasně definovanými termíny a časovými rámy pro dokončení jednotlivých úseků. Velikost prodejny určuje délku servisních bloků, které se typicky pohybují mezi 3 a 5 dny.

Během dne realizace přiváží náš tým odborníků spolu s koordinátorem klienta na místo, kde se pustí do samotného remodelingu. Každou fázi prací pečlivě řídí kapitán týmu z naší strany, aby bylo dosaženo cíle včas a s maximální precizností.

Po dokončení prací proběhne detailní kontrola finálního vzhledu prodejny ze strany kapitána týmu a koordinátora klienta. Projekt je uzavřen podpisem předávacího protokolu, což zajišťuje kvalitu a spokojenost našich klientů.

Detail služby

  1. Získáte kvalitní služby a partnera s více než dvacetiletou zkušeností v oboru, který se může pochlubit úspěšnými projekty pro renomované společnosti jako Ahold, Pk Solvent (Teta drogerie), Rossmann, Stavebniny Pro Doma, Bosch, Flosman, COOP a Penny a další.
  2. Budete mít partnera, který každý projekt pečlivě plánuje a připravuje na míru podle specifických požadavků a potřeb klienta. Společně stanovíme jasný cíl a společně ho dosáhneme.
  3. Vaše prodejny budou po dokončení renovace připraveny přesně včas, podle pečlivě stanoveného harmonogramu prací.
  4. Zboží ve vašich regálech bude přesně dle plánogramu, pečlivě uspořádané a opatřené cenovkami a dalšími informačními prvky, což přispěje k lepší prezentaci a prodejnosti vašich produktů.
  1. Profesionální vyklizení prodejny před zahájením stavebních prací, zahrnující pečlivé odstranění veškerého zboží a vybavení.
  2. Kompletní rekonstrukci prodejny po dokončení stavebních prací, zajišťující, že všechny prvky interiéru budou řádně a esteticky upraveny.
  3. Montáž a uspořádání regálů s přesným dodržením plánogramu, důsledné naplnění zbožím a profesionální umístění cenovek ve spolupráci s personálem prodejny.
  4. Důkladný hrubý úklid prodejny od kartonových obalů, palet a dalšího stavebního materiálu, aby byl prostor připraven k plnohodnotnému provozu.
  5. Zakončení procesu předáním hotové prodejny do péče vybrané osoby ze strany klienta, aby bylo zajištěno, že vše je připraveno podle očekávání a standardů.

Office
Coral Office Park A, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13

Infolinka
+420 233 111 000