Klient

Vodafone Czech Republic
Náměstí Junkových 2808/2
155 00 Praha

Služba

Naše partnerství s Vodafone sahá do roku 2010, což nám umožnilo budovat silnou vazbu založenou na důvěře a společných cílech. Společně jsme nejen prošli vývojem technologií, ale také jsme se adaptovat na dynamické potřeby trhu. Jsme strategickým partnerem společnosti Vodafone v oblasti distribuce předplacených karet pro ČR.

Srdcem naší distribuční sítě je 19 našich obchodních zástupců, kteří denně navštěvují obchody tradičního trhu, kde přímo a osobně prezentují a prodávají předplacené karty Vodafone. Tato osobní interakce není jen o prodeji, ale také o budování vztahů s obchodními partnery a posilování povědomí o značce a především o vizibilitě produktů.

Náš tým klíčových obchodních výsledků (KPI) nezahrnuje pouze prodejní úspěchy, ale také úspěchy v oblasti marketingu. Kreativní kampaně, které jsme implementovali, vedly k zvýšení povědomí o předplacených kartách Vodafone a posílily jejich pozici na trhu.

S každým rokem jsme se neustále snažili inovovat a přinášet lepší služby. Od zavedení moderních platebních metod až po vytváření personalizovaných nabídek pro naše partnery. Naše snaha o neustálé zlepšení nám umožňuje flexibilně reagovat na měnící se potřeby zákazníků.

S pýchou můžeme říci, že jsme součástí rostoucího trendu digitálních plateb a komunikace. Spolu s Vodafone se díváme do budoucnosti a připravujeme se na další fázi inovací v oblasti distribuce předplacených karet.

Naše partnerství s Vodafone není pouze o prodeji předplacených karet. Je to o společné cestě, o budování vztahů a adaptaci na nové výzvy. Jsme hrdí, že můžeme být klíčovým hráčem ve světě mobilních komunikací a těšíme se na další úspěchy, které nám budou přinášet budoucí roky.

Office
Coral Office Park A, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13

Infolinka
+420 233 111 000