Klient

Jacobs Douwe Egberts
Pujmanové 1753/10a
Praha 4, 140 00

Služba

Celá spolupráce začala zjištěním konkrétních potřeb a požadavků ze strany JDE, na kterých byl postaven celý systém sběru dat a individualizovaný reporting. Požadavky JDE byly velice specifické, jelikož přesně věděli, co je jejich cílem sledování:

  1. Porovnání podílů na primárním vystavení
  2. Porovnání podílů na druhotném umístění na vybraných řetězcích a to nejen přes vybrané kategorie a výrobce, ale především přes jednotlivé typy druhotných vystavení. Významnou výhodou pro tuto spolupráci byla naše vlastní aplikace pro sběr a individuální přístup k reportingu, ve kterém byla nastavena široká škála koeficientů, přepočtů a individualizovaných pohledů.

Po konzultaci s klientem přišla příprava na straně ppm factum, kdy bylo potřeba připravit celý sběr v moderních PDA zařízeních a současně proběhlo sepsání podrobné metodiky a zaškolení zkušeného týmu auditorů, pro které byl tento sběr specifický svým zadáním, jelikož je sbírán podíl na druhotných umístěních i podíl maximálně možné a reálné zásoby na jednotlivých typech vystavení. Velice významným bodem bylo podchycení a nastavení kontrolních pravidel při sběru, kdy jsme s klientem procházeli jednotlivé typy druhotných umístění a nastavovali u nich kontrolní mechanismy při sběru jednotlivých proměnných. Tento celý systém byl důkladně nastaven po realizaci několika společných návštěv v terénu a definování konkrétních situací a případů, které mají významný dopad na finální vypovídající hodnotu reportu.

Nejdůležitější částí celého procesu je samotný sběr dat na prodejní ploše, který je za pomoci jednotné metodiky a zaškolení sjednocený v rámci všech prodejen v celé České i Slovenské republice. Auditor nemůže začít sběr bez ověření GPS adresy, čímž je zajištěn sběr ve správný čas a na správném místě. V průběhu sběru jsou nastaveny specifické kontroly (kontrola sběru všech definovaných kategorií, výrobců, …). Součástí sběru je i podrobná fotodokumentace, která slouží klientovi jako další důležitý podklad při práci s daty, který dostává pravidelně společně s finálním reportem.

Samotný robustný report je přehledný a klient se v něm snadno zorientoval sám. Samozřejmostí bylo ovšem proškolení, které klientovi ulehčilo počáteční práci s reportem a ujasnilo mu plnohodnotné používání. V průběhu práce s reálnými daty přicházely nové otázky a požadavky na dodělávky v rámci reportu, ve kterých jsme vždy našli společné řešení.

Každý projekt je živý, nejsme tu proto, abychom jednou něco nastavili a povinností klienta bylo akceptovat jednou nastavenou službu. Našim klientům jsme partnerem, proto s nimi každý požadavek pečlivě řešíme, ptáme se na jeho důvod. Následně hledáme společná řešení, jak celý proces ještě více vylepšit, aby byla veškerá data co nejsnáze a co nejefektivněji využívána pro vyhodnocení historie, ale především pro budoucí plánování a tvoření strategie.

Office
Coral Office Park A, Bucharova 1281/2, 158 00 Praha 13

Infolinka
+420 233 111 000