Unilever Merchandising

Klient

UNILEVER ČR, spol. s r.o.

Služba

Spolupráci se společností Unilever Česká republika jsme zahájili dne 1. března 2007. Díky naší otevřené a kvalitní práci, s důrazem zejména na zlepšení viditelnosti produktů, jsme získali důvěru společnosti Unilever, což nám umožnilo nadále rozvíjet naši spolupráci.

V roce 2014 jsme společně implementovali reporting systém ppm ShelfTrack. Systém jsme zavedli s cílem vylepšit monitoring a řízení merchandisingových aktivit, shromažďovat data o provedení sekundárních umístění, sledovat zásoby a řešit problémy s nedostatkem zboží (OOS). Tyto informace jsou pro Unilever klíčovým faktorem při jednáních s obchodními partnery.

Rok 2017 představoval další průlom ve spolupráci mezi ppm factum a Unilever ČR. Unilever jako první nadnárodní společnost opustila moderní trh s obchodními zástupci a svěřila nám tuto oblast. I pro nás to byla zcela nová situace, kterou jsme však díky naší dlouhodobé spolupráci, pečlivě nastaveným komunikačním procesům a zejména díky vynikajícím lidem v terénu zvládli. Díky tomu jsme schopni poskytovat službu full outsourcingu merchandisingu i v současné době.

Naším dalším společným krokem pro rok 2024 je implementace reporting platformy Power BI. Cílem této implementace je dále zefektivnit práci s daty pro vedení společnosti Unilever.

Jsme velmi potěšeni, že můžeme nadále spolupracovat s Unileverem Česká republika a společně rozvíjet naši dlouhodobou spolupráci.