Market
Research

Inovace na prvním místě

Bez ohledu na odvětví, ve kterém působíte, jsme připraveni provést váš podnik skrze proces implementace vašich vizí a změřit jejich potenciál. S ppm factum research (dříve Factum Invenio) můžete očekávat kvalitní partnerství a podporu v každém kroku.

Jsme 100% českou kapitálovou společností založenou v roce 1991, s pevným a stabilním finančním zázemím. Zaměřujeme se na výzkum trhu, marketingové poradenství a datovou analýzu. Poskytujeme spolehlivé informace, které opíráme o obecně ověřené metodiky i vlastní značkové nástroje.

0
komplexních projektů
za rok
0
vyškolených
tazatelů
0
hloubkových rozhovorů
a skupin za rok

Market Research s ppm factum

Spolupráce Vám přinese hlubší porozumění trhu, lepší informovanost a možnost efektivně reagovat na dynamické potřeby a očekávání zákazníků v různých odvětvích. Pro naše klienty zpracováváme marketingové výzkumy jak kvalitativními, tak i kvantitativními technikami:

 • CAPI – osobní sběr dat na celé populaci či jejích vybraných částech
 • CAWI – dotazování v internetovém panelu
 • CLT – Central Location test
 • F2F on-site – Dotazování v místě prodeje
 • Hloubkové rozhovory IDI
 • Skupinové diskuze FGs online i offline
 • Etnografické studie

Vážíme si našich klientů

Jsme rádi, že vám můžeme představit některé naše vážené klienty. Spolupráce s námi je dlouhodobá, zákazníci k nám přicházejí s otázkami a od nás získávají odpovědi. Marketingový výzkum nejsou pouze suchá data, jsou to řešení. Za naší prací si stojíme.

Detail služby

Obstaráváme nezbytné. Získáváme cenné informace o tom, co si lidé myslí a jaké mají názory.  Žádné důležité rozhodnutí, které má dopad na cílovou populaci, se neobejde bez informací od veřejnosti, o jejich postojích, názorech a preferencích. Zkušený tým ppm factum research zná odpovědi, staráme se o kompletní servis v oblasti sociologického a marketingového výzkumu.

 • Veřejné mínění: Jaké jsou postoje veřejnosti k různým institucím?
 • Sociální výzkumy: Jaké jsou potřeby minoritních skupin obyvatelstva?
 • FCMG zboží: Jaká je pozice Vašeho produktu? Jak je vnímána Vaše značka?
 • Obchody: Hodnocení obchodů a bannerů. Spokojenost s nákupy.
 • HealthCare výzkumy: Jaké jsou potřeby lékařů a pacientů?
 • ICT výzkumy: Jak jsou vnímány nové technologie? Využití a hodnocení aplikací.
 • Finance: Pozice a vnímání bankovních institucí. Trendy v nových přístupech a CX.

Zajištujeme výzkumy dotazující obecnou populaci ČR, specifické skupiny (cizince, nakupující v určitých obchodech, návštěvníky akcí,…), návštěvníky, obyvatele měst, obcí, klienty institucí i elity.

Naše poradenství těží ze součinnosti zkušených statistiků, sociologů, psychologů a marketérů, ale i nadaných studentů či absolventů, které si vychováváme. Tým ppm factum research s.r.o. se opírá o teoretické znalosti a dlouholeté zkušenosti.

Umíme zkoumat různé oblasti, které Vám pomohou správně nastavit firemní strategie. Pomůžeme Vám i s interpretací dat a samozřejmostí je příprava dotazníku tak, abyste dostali všechny důležité odpovědi.

 • Znalost a využití značky: Jak si stojí značka v konkurenčním prostředí?
 • Image: Jak je značka vnímána na finančním trhu? A jak jsou na tom ostatní značky?
 • Cílová skupina: Jaký potenciál mají jednotlivé cílové skupiny? Jak se liší jejich potřeby?
 • Komunikace: Jak správně oslovit cílovou skupinu zákazníků? Rozumí zákazník tomu, co říkáte o svém výrobku?
 • Loajalita: Co ovlivňuje věrnost zákazníků? Jak ji efektivně posilovat? Jak jste na tom v porovnání s ostatními hráči na trhu?
 • Spokojenost: Co je klíčovým faktorem spokojenosti zákazníků? Co komunikovat? Co je naopak prioritou k řešení?
 • Reputace: Jaká je reputace vaší značky?
 • Tržní potenciál: Má nový produkt šanci uspět na trhu? Jaké jsou další tržní příležitosti? Shoduje se nabídka produktů s potřebami zákazníků?
 • Test komunikačních konceptů: Potřebujete otestovat reklamní materiály nebo koncepty? Oslovuje reklama správnou cílovou skupinu? Rozumí klienti obsahu sdělení? Motivuje k využití vašich služeb?
 • Cenové testy: Jaké cenové parametry a struktura poplatků jsou pro zákazníka přijatelné?
 • Produktové testy: Odpovídá finanční produkt svými parametry potřebám klientů? Jak optimalizovat produkty nebo služby před jejich uvedením na trh?
 • Zaměstnanecká spokojenost: Jaké je klima ve vaší společnosti? Nakolik jsou vaši zaměstnanci spokojeni a motivováni? Čím posilovat jejich vztah k vám jako k zaměstnavateli?
 • Evaluace kampaní: Jak úspěšná je určitá kampaň?

Kvantitativní výzkum se zaměřuje na zkoumání velkého vzorku definované cílové populace. Informace získáváme díky vyplňování dotazníků, buď interakcí mezi respondenty a tazateli, nebo pomocí samovyplňování pomocí webové aplikace. Využíváme moderní technologie – dotazování do tabletů, dobře udržovaný online panel i telefonické studio.

Výzkum je vhodný pro trackingové studie – např. průběžné měření spokojenosti, dopadů kampaní nebo dlouhodobé měření CX.

F2F rozhovory

 • Máme síť cca 250 vlastních tazatelů rozmístěných po celé ČR.
 • Pracují dlouhodobě a mají zkušenosti se všemi druhy výzkumů.
 • Dotazování probíhá do tabletů nebo notebooků s vlastním dotazovacím prostředím.

Online rozhovory

 • Využíváme panel online populace. Spolupracujeme jen s ověřenými dodavateli dat, kteří se o svůj panel řádně starají.
 • Online dotazování je rychlé, levné a spolehlivé.
 • Programování dotazníku zajistí maximální kontrolu a také správnost získaných dat.

Telefonické rozhovory

 • Využíváme dlouhodobě profesionálního CATI studia společnosti Data Collect, a to pro dotazování v ČR i SR
 • Společně zajišťujeme kompletní servis včetně náslechů a dalších standardních služeb

Mystery shopping, Mystery visiting

 • Fiktivní návštěvy na pobočkách, zjišťování informací, které Vás zajímají (chování personálu, vizibilita materiálů,…)
 • Máme k dispozici přes 50 zkušených MysteryShopperů ve větších městech ČR

Všechny fáze sběru a zpracování dat kontrolujeme a máme odzkoušené na stovkách projektů. Data, která dodáváme jsou spolehlivá a přinášejí důležitá zjištění.

Kvalitativní výzkum nabízí rychlý a čistý sběr informací, při kterém díky audio či videozáznamu neztrácíme žádný výrok ani projev respondenta. Na základě kvalitativní analýzy odhalujeme příležitosti a rizika a další postupy související se zkoumaným tématem.

V rámci kvalitativního ad hoc výzkumu se specializujeme jak na individuální dotazování, tak i na skupinové diskuze. Žádná otázka nezůstane nezodpovězená. Používáme řadu speciálních technik ušitých na míru konkrétnímu zadání (např. etnografie, on-line výzkum, multisenzorický marketingový výzkum).

Skupinové diskuze – Focus Groups

 • Umožňují v relativně krátkém čase zachytit velké množství informací.
 • Využívá skupinové dynamiky a interakcí účastníků diskuze.
 • Diskuze jsou vedeny zkušenými moderátory, kteří následně zjištěné údaje analyzují a interpretují.

Hloubkové rozhovory

 • Probíhají většinou individuálně a umožňují intenzivní interakci mezi tazatelem a dotazovanou osobou.
 • Dávají prostor pro vyjádření subjektivních názorů. Díky nim pronikáme hluboko do postojů, emocí, potřeb a odhalujeme nová témata.
 • Jsou vhodné i k exploraci citlivých témat či pro dotazování obtížných cílových skupin.

Etnografie

 • Zkoumá danou problematiku v kontextu přirozeného prostředí cílové skupiny.
 • Zkoumání probíhá formou zúčastněného pozorování (např. v domácnosti při úklidu či vaření, v obchodě během nákupu, při používání produktů, při sportovních či zájmových aktivitách).
 • Etnografie bývá zpravidla doplněna fotodokumentací, videonahrávkou nebo spotřebitelským deníkem, nezbytnou součástí je dotazování zúčastněných osob, které umožňuje hlubší porozumění motivacím, potřebám a názorům.

Zaměřujeme se na široké spektrum respondentů z oblastí B2C (business to consumer), B2B (business to business) a expertního prostředí.

Výzkum nekončí datovou maticí, ale interpretací dosažených výsledků. Naši projektoví manažeři mají zkušenosti s interpretací desítek až stovek výzkumných projektů. Umíme Vám poradit, jak data číst a výsledy prezentovat ve srozumitelné formě.

Samozřejmostí jsou analytické výzkumní zprávy s grafy a tabulkami, které ukazují zjištěné informace v přehledné grafické podobě a také v kontextu ostatních faktů.

Tabulkové výstupy

Datové matice (SPSS) předávám ve vyčištěné podobě s pojmenovanými proměnnými.

Klientům zajistíme i pomoc s dalšími dopočty nebo úpravami matice podle jejich požadavků. Vytváříme tabulky prvního a druhého stupně třídění (XLSX). Součástí třídění je standardně také korelační analýza, která pomocí barev přehledně ukazuje statistické závislosti mezi proměnnými.

Analytické zprávy

Každý výzkumná zpráva je vytvářena dedikovaným projektovým manažerem, který vede projekt od začátku až do konce. To nám umožňuje detailní vhled do problematiky a především interpretaci dat tak, aby byly zodpovězeny všechny otázky, které byly na začátku položeny.

Zprávy obsahují nejen grafy, ale také ukázky odpovědí respondentů a manažerská shrnutí hlavních výsledků.

Složitější analýzy a značková řešení

Běžně provádíme složitější statistické analýzy jako je např.:

 • Clusterová (shluková) analýza
 • Korespondenční alanýza
 • T-Testy statistické závislosti
 • SWOT analýzy

Máme také několik vlastních komplexních nástrojů pro lepší orientaci v dané problematice:

 • Stakoholder Relations Optimizer: nachází neúčinnější prvky pro posílení vztahu zákazníků ke značce
 • Brand Strategy Booster: pomáhá definovat strategii značky a následně pozná, zda se posouvá správným směrem. Segmentuje zákazníky podle jejich životních hodnot a postojů
 • AdWise: předvídá míru úspěšnosti reklam
 • Shelf Planning tool: pomáhá nejlépe vytěžit limitovanou plochu regálu prodejny