LMC / Alma Career Czechia Market Research

Klient

LMC / Alma Career Czechia s.r.o.
Menclova 2538/2
180 00 Praha 8
Česká republika

Služba

Již od roku 2011, tedy více než 10 let, pomáháme společnosti LMC sledovat trendy v oblasti hledání práce. Dvakrát  ročně monitorujeme vnímání pracovních portálů (a v poslední době také služeb nabízejících práci) v české populaci.

Pracujeme s robustním vzorkem n=2000 až 3000 respondentů, takže výstupy jsou v průběhu času stabilní a přinášejí validní výsledky. Současně nám velký vzorek umožňuje třídit skupiny podle demografických či postojových charakteristik.

Ve výzkumu také využíváme naší „Brand-Strategy-Booster“ analýzu, zaměřenou na rozdělení populace do 12 archetypálních segmentů.

Komentář klienta

S týmem ppm factum Research spolupracujeme už velmi dlouhou dobu. V poslední době jsme Tracking modifikovali, aby témata pokrývala nové aspekty hledání práce, které potřebujeme hlídat. V současnosti prochází trh s prací relativně velkými změnami a naše společnost na ně potřebuje reagovat. K tomu slouží pravidelný monitoring, který pro nás ppm factum realizuje. Ceníme si i prezentací, kdy jsou výsledky přehledně ukazovány všem vedoucím jednotlivých týmů, takže nepracujeme jen s hrubými čísly, ale společně v nich hledáme také souvislosti.

Nezajímáme se jen o znalost a hodnocení a image jednotlivých značek pracovních portálů, ale zajímá nás celý proces hledání práce – od prvních kroků, až po odpověď na finální nabídku. K pochopení celého procesu nám pomáhají data, která z Trackingu získáváme.

Velkou výhodou je dlouhodobost projektu. Můžeme tak sledovat trendy a změny ve vnímání brandů, ale také změny v chování lidí při hledání práce. Díky tomu můžeme velmi pružně reagovat, zůstávat jedničkou na trhu a naplňovat naši vizi zajištění lepšího světa práce pro každého.